Utenforskap blant unge er en utfordring mange kommuner er opptatt av å gjøre noe med. Får vi unge inn i jobb i kommunene, betyr dette mye for den enkelte, men også for samfunnet og ikke minst for kommunen som har bruk for alle i jobb for å kunne tilby gode tjenester også i fremtiden.

Kristiansand kommune opplever at antallet unge som står utenfor arbeid og utdanning øker. For å snu utviklingen har kommunen etablert samfunnssatsingen «Flere i arbeid». Tredje webinar som handler om dette ser du her fra tirsdag 19. oktober klokka 09.00:

Les mer.

Kilde: ks.no