– Det var ganske ekstremt, forteller redaksjonsleder Henning Aarset i Norsk Helsenett. Normalt har publikumsportalen helsenorge.no i snitt 3,9 millioner besøk i måneden. I mars spratt besøkstallet opp til 10,1 millioner. – I krisesituasjoner har du plutselig veldig mange mennesker som leter etter informasjon. De må finne det de trenger, og forstå det de finner, slik at de tar riktige valg i en presset situasjon. Det stiller utrolig høye krav til både Helsedirektoratet og oss som formidlere, sier Aarset.

Les mer.

Kilde: digdir.no