Norge scorer knapt over gjennomsnittet blant OECD-land om å være mest digitalisert. Det er særlig på kriteriene «utvikle verdiøkende tjenester på grunnlag av deling av data», og «proaktiv tjenesteutvikling ved å tilby nye tjenester som følge av endringer i omverden» at Norge scorer lavt. Det eneste punktet hvor Norge scorer over gjennomsnittet, er å «effektivisere interne prosesser for å lage digitale kanaler til innbyggerne».

Les mer.

Kilde: digi.no