Et aldersvennlig samfunn må gjelde alle områder – også digitalisering. Et samfunn der eldre faller utenfor fordi de ikke har kunnskap om hvordan ting virker, eller ikke forstår nytten, er ikke akseptabelt.

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no

Anne Berit Rafoss, prosjektleder for Senteret for et aldersvennlig Norge, er foredragsholder på Servicekonferansen 2021, 4.-5.11