Presentasjonen tar utgangspunkt i Arbeidsmiljølovens nye krav til forebygging og håndtering av vold og trusler om vold. Gjennom fire innlegg lærer du om praktiske verktøy og metoder.

Ole Andre Bråten innehar spesialisering i arbeids- og organisasjonspsykologi og politifaglig spesialkompetanse med nasjonal og internasjonal erfaring. Bråten er en mye benyttet rådgiver, kursleder og foredragsholder. Han har bla. skrevet lærebøkene “Håndbok i krisehåndtering” og “Håndbok i konflikthåndtering: forebygging av trakassering, trusler og vold”.

Les mer om konferansen.