UU i skolegården. Illustrasjonsbilde
UU i skolegården. Illustrasjonsbilde

Bredere forståelse av målgruppene

Prosjektet ble gjennomført av Karde AS på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

UU har fram til nå handlet mest om bygg, omgivelser og tilgjengeliggjøring av informasjon. Sentrale brukergrupper har vært mennesker med syns- og bevegelseshemninger. Prosjektet har kartlagt grupper som ikke har fått like mye oppmerksomhet, som de med kognitive vansker, sosioøkonomiske utfordringer og ulike etnisiteter og språk. Tiden er nå inne for å ta hensyn til disse gruppene. Vi trenger nye vinklinger og en bredere forståelse av målgrupper for å fullføre prosjektet om uu i Norge.

Kompetanse og systematisk tilnærming

Det er behov for et helhetlig og tverrfaglig utdanningstilbud innen uu, gjerne på masternivå. Rapporten gir også mange eksempler på metoder og systematiske tilnærminger hos våre naboland, og hvordan de bygger opp og anvender sine verktøykasser.

Politisk forankring

Det er også en klar konklusjon at for å lykkes må UU forankres i politiske dokumenter, strategier og planer i kommunene.

Les mer.

Kilde: karde.no