Ønsker du mer innsikt i temaet ? Se video fra frokostmøtet med Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet, Lise Lyngsnes Randeberg, president i TEKNA og Paul Chaffey statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

NB! Rull deg fram til 8 min.