Tidligere på denne bloggen tPensjonsLAB (og på Velferd.no) har vi skrevet om «den tredje alderen». Dette beskrives som en livsfase der ungene klarer seg selv, man kan trappe ned fra jobben og prioritere sine egne prosjekter og interesser. Begrepet om den tredje alderen er altså en motsats til forestillingen om at det å bli eldre handler om å bli passiv og trekke seg tilbake fra verden.

Selv om dette er en populær forestilling – og de fleste av oss kjenner mange aktive og initiativrike eldre – vet vi lite om hva folk faktisk planlegger å gjøre når de slutter å jobbe, og om de egentlig har tenkt noe særlig over dette. Klisjeene om (over-)aktive besteforeldre og golfspill er nettopp det – klisjeer.

Les mer.

Kilde: pensjonslab.no

Et aldersvennlig samfunn er bra for alle!

Servicekonferansen 2021, 04.11, har Anne Berit Rafoss, prosjektleder for Senteret for et aldersvennlig Norge foredrag om:

Eldrepolitikk er ikke bare er omsorgspolitikk. Å skape et aldersvennlig samfunn handler om hva samfunnet kan gjøre for at hver enkelt skal kunne bruke sine ressurser. Eldre ønsker å delta på lik linje med alle andre i samfunnet. Eldre må involveres og inkluderes. Dette handler også om hva den enkelt av oss kan bidra med. At det blir flere eldre og at de lever lenger er en mulighet.