Av Benedicte Fjellanger, Manager Business Consulting i Sopra Steria, og Lars Ødegaard, direktør for offentlig sektor i Sopra Steria.

En ett år gammel ministerpost i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, trer du nå inn i. Som arvtaker etter avtroppende Nikolai Astrup.

Ett år etter at ministerposten ble opprettet er det lett å se hvor innsatsen har vært størst, og hvor vi fremdeles står på stedet hvil. Nikolai Astrup har fokusert på opprettelsen av Digitaliseringsdirektoratet. I tillegg til det har han blant annet kommet med to nye strategier, en for digitalisering av offentlig sektor, og en for kunstig intelligens (KI). I tillegg skal nå «hele Norge» på kurs i KI på regjeringens regning. Også vi i Sopra Steria støtter initiativet, og alle i vårt selskap skal inviteres med. Dette er en viktig innsats for å dreie både styringslinjene og kompetansen innenfor fagfeltet.

Les mer.

Kilde: digi.no