Forskning viser at mer enn 70 prosent av alle digitale transformasjoner prosjekter mislykkes. Digitalisering handler først og fremst om:

  • Mennesker

  • Arbeidsprosesser (rutiner)

  • Endringsledelse

...og minst av alt om teknologi.

I en undersøkelse fra 2018 fremgikk det at kun 16 prosent av alle digitale transformasjonsprosjekter oppnådde forventet gevinsteffekt. Ifølge McKinsey kan en gå ut ifra at hele 70 prosent av alle digitale transformasjonsprosjekter feiler.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no