Koronapandemien har sparket fart i digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor, men innsatsen knyttet til det overordnede målet om en mer sammenhengende offentlig sektor for brukerne, synes nedprioritert til fordel for digitalisering av enkelttjenester.

Les mer.

Kilde: digdir.no