I Norge har vi lenge hatt både en høy pensjoneringsalder og en høy aldersgrense for stillingsvern sammenlignet med andre europeiske land. Yrkesdeltakelsen etter 60 er også høy.

Den synker likevel merkbart fra fylte 67 år, og etter fylte 70 år er det svært få som er i lønnet arbeid.

  • For å stå i jobb til en høy alder må den enkelte både ville det og ha helse til det.
  • I tillegg må en ha en arbeidsgiver som fortsatt ønsker ens arbeidskraft.

En kan med andre ord ikke alene velge om en vil fortsette eller ikke, da arbeidsgiver må godkjenne dette.

Les mer.

Kilde: arbeidslivet.no

Et aldersvennlig samfunn er bra for alle!

Servicekonferansen 2021, 04.11, har Anne Berit Rafoss, prosjektleder for Senteret for et aldersvennlig Norge foredrag om:

Eldrepolitikk er ikke bare er omsorgspolitikk. Å skape et aldersvennlig samfunn handler om hva samfunnet kan gjøre for at hver enkelt skal kunne bruke sine ressurser. Eldre ønsker å delta på lik linje med alle andre i samfunnet. Eldre må involveres og inkluderes. Dette handler også om hva den enkelt av oss kan bidra med. At det blir flere eldre og at de lever lenger er en mulighet.