Både stat og kommune har fokus på å få innbyggerne til å ta i bruk de digitale løsningene, og møter utfordringer hos en del personer. Derfor er det svært interessant med praktiske eksempler der de har lyktes - ikke minst med en sammensatt og tildels krevende gruppe som de som mottar bostøtte.

Informasjon om servicekonferansen.