Kompetanseløft Trøndelag - DigiTrøndelag, er en felles satsing i de 38 Trøndelagskommunene på økt lederkompetanse, og skal legge til rette for nye muligheter innen tjenesteutvikling i kommunene.

Hør spennende podcast om dette temaet i en samtale mellom Eirin Folde og Silvija Seres. Innledingsvis står det:

"Hvordan skal vi organisere arbeidstakere så det ikke er en dissonans mellom det som er strategien og det de ansatte ser på som mulig å oppnå? Og hvilken evne og kompetanse må organisasjonene ha for å klare å gjennomføre digital transformasjon? I denne episoden av #LØRN snakker Silvija med rådgiver innen digital transformasjon og prosjektleder for Kompetanseløft Trøndelag, Eirin Folde om Strategi, struktur og kultur i en teknologidrevet verden."

På podcast-siden er det også et lite interjvu med Eirin Folde.

Kilde: lorn.tech

Om Eirin Folde

Eirin Folde er rådgiver for Digital transformasjon/prosjektleder for Kompetanseløft Trøndelag - DigiTrøndelag.

Eirin har tidligere vært prosjektleder for tjenesten "Rettpåsak", en heldigital tjeneste for innbyggerdialog/søknadsprosesser, lansert høsten 2018. 

Hun har lang ledererfaring og en bredt sammensatt utdannelse innen blant annet ledelse, digitalisering og digital transformasjon, prosjektledelse, pedagogikk, kunst, musikk, humaniora, økonomi, offentlig forvaltning, kulturendring og organisasjonsutvikling.

Eirin er forfatter av digitaliseringsveileder for kommunal sektor «Kommunett», som ferdigstilles 2020.