Kort om klarspråksprisene

Det er i år 10 år siden den første klarspråksprisen for staten ble delt ut. Prisen går til statsorganer som gjør en ekstraordinær innsats for å bruke et klart, godt og brukervennlig språk i sine tekster. Fra 2016 er det i tillegg delt ut en egen klarspråkspris for kommunesektoren og utmerkelsen «Årets trekkhund».

Les mer.

Kilde: Difi