Prosjekt Kobo begynner i disse dager å utvikle det digitale systemet som skal lette prosessen med å søke, tildele og administrere kommunale utleieboliger, samt følge opp beboere og skaffe datagrunnlag.

Fristen for å fylle ut søknadsskjema for pilotering var 23.11, men prosjektet involverer kommuner i flere ulike roller. Se dokumentet Involvering av kommuner i gjennomføringsfasen, og ta eventuelt kontakt med kommunikasjonsansvarlig i prosjektet Stina Sønvisen.

Les mer.

Kilde: husbanken.no