Andelen eldre vil øke sterkt i årene frem mot 2030, særlig i de mindre distriktskommunene.

- Men mange bor i boliger som ikke passer for eldre. Dette vil bli utfordrende for kommuner hvor boligbygging kan være ulønnsomt og boligkjøp er forbundet med risiko for boligprisfall, sier prosjektleder i Husbanken, Birger Jensen.

Bo hjemme?

Det er et sentralt mål i boligpolitikken at eldre skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. Derfor må boligmassen tilpasses eldres behov, både for å gi økt livskvalitet for beboerne og for å lette presset på kommunens helse- og omsorgssektor.

Husbanken og Distriktssenteret har derfor gått sammen om prosjektet «Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene» for å se på hvordan kommunene kan legge til rette for å utvikle tilbudet av aldersvennlige boliger og bomiljø.

Les mer.

Kilde: husbanken.no