Det norske samfunnet har et høyt tillitsnivå, også mellom offentlig sektor, innbyggerne og næringslivet. Det høye tillitsnivået ses på som en viktig faktor for en effektiv offentlig sektor. Forvaltningens beslutninger får større aksept hos innbyggerne og næringslivet. Det reduserer behovet for kontroll. Det høye tillitsnivået gjør det også enklere å få til et effektivt samarbeid internt i offentlig sektor og mellom offentlig sektor og privat næringsliv. Videre innebærer høy tillit at færre unndrar skatter og avgifter. Det sikrer inntekter som skal finansiere ytelser til innbyggerne og næringslivet.

Les mer.

Kilde: digi.no