De som arbeidet noe hjemme, rapporterte mer kontroll over beslutninger (dvs frihet til å fatte beslutninger selv), mer bemyndigende ledelse (dvs at leder stimulerer til selvstendighet og utvikling), mer opplevd tilknytning til virksomheten, en opplevelse av at virksomheten i større grad prioriterte ansattes ve og vel, og noe mer positivt humør (positiv affekt).

Arbeid hjemme byr også på utfordringer. De som arbeidet noe hjemme, rapporterte at de hadde høyere jobbkrav. Dette kan skyldes at de arbeider hjemme pga høye krav eller at det å arbeide hjemme bidra til at man vurderer arbeidet som mer krevende. De rapporterte også litt mer rollekonflikter og rolleuklarhet. De som arbeidet hjemme, rapporterte at de oftere ikke var ferdige med jobben når de gikk til sengs (men bare noen få rapporterte søvnproblemer) og mer jobb-privatliv konflikt.

Les mer.

Kilde: stami.no