Leverandørene har lav tillit til aktørene i helsesektoren. Dette skyldes ikke minst at næringen opplever at helsesektoren setter rammebetingelsene, samtidig som de opptrer som tjenesteleverandør. Direktoratets anbefaling er tiltak for å rette på dette ved å øke etterspørselen etter e-helse-løsninger, samtidig som en gjør spillereglene mer forutsigbare.

Les mer.

Kilde: digi.no