-Når vi skal bygge fremtidens helse- og omsorgstjeneste, må vi må tenke nytt og ta nye grep både innenfor og utenfor helse- og omsorgsektoren. HelseOmsorg21-rådet vil gjøre en viktig innsats ved å legge til rette for dialog og møteplasser på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Jeg er glad vi nå har et nytt råd på plass, med Sveinung Hole som leder, sier helseminister Bent Høie.

HelseOmsorg21 er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi med et mål om å bidra til god folkehelse, effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, verdiskaping og næringsutvikling.

HelseOmsorg21-rådet ble første gang oppnevnt i 2015 og skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for de ulike aktørene.

Les mer.

Kilde: Helse- og omsorgsdepartementet