– Jeg er glad for å motta denne utredningen som skal bidra til at vi skal styrke en allerede godt fungerende tjeneste, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Det er spesielt positivt at utvalget har lagt stor vekt på hensynet til barna og på at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i familievernets arbeid.

Les mer.

Kilde: Barne- og familiedepartementet