I det overordnede arbeidet med å utvikle aldersvennlige lokalsamfunn kan prosessen i «Veikart for aldersvennlig utvikling» (KS) være nyttig. Den er inndelt i faser:

Les mer.

Kilde: ks.no

Servicekonferansen 2021: Et aldersvennlig samfunn er vennlig mot alle!

Anne Berit Rafoss, prosjektleder, Senteret for et aldersvennlig Norge, avslutter dag 1 04.11 på Servicekonferansen 2021:

Eldrepolitikk er ikke bare er omsorgspolitikk. Å skape et aldersvennlig samfunn handler om hva samfunnet kan gjøre for at hver enkelt skal kunne bruke sine ressurser. Eldre ønsker å delta på lik linje med alle andre i samfunnet. Eldre må involveres og inkluderes. Dette handler også om hva den enkelt av oss kan bidra med. At det blir flere eldre og at de lever lenger er en mulighet.