Tekst: Anne Marie Monsen

Toveis dialog og samtaler med spørsmål som skaper refleksjoner, er kanskje det viktigste verktøyet en leder har. Ved å involvere andres innsikt og erfaring, og sikre forståelse gjennom bruk av toveis dialog og refleksjon med medarbeiderne, kan man både forsterke samarbeidet samtidig som det kan bli lettere å gjennomføre tilbakemeldinger.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no