Ideen om å gi ansatte mer tillit, autonomi og frihet i jobben sin, har gradvis fått innpass i norsk arbeidsliv. Det har tatt oppsiktsvekkende lang tid, for forskningen som viser at denne tenkningen er lønnsom og effektiv, har foreligget lenge.

Les mer.

Kilde: psykologisk.no