Tidligere skattedirektør Hans Christian Holte tiltrer i disse dager som ny arbeids- og velferdsdirektør. Det siste året har vist at det som skjer i Nav, er viktig for mange mennesker.

Nav består i dag av en statlig og kommunal del. Å fortsette med et todelt Nav gjør Holtes jobb mer krevende, mener Terum. Derfor lurer han på om arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener det gjør Nav-tjenestene bedre.

Skulle forene to hensyn

«Ett Nav» var et mål da Stortinget våren 2005 vedtok å etablere en ny arbeids- og velferdsforvaltning. Likevel etablerte Stortinget et todelt Nav.

Lokalkontorene i Nav skulle bestå av et partnerskap mellom stat og kommune. De innebar også at det skulle være to styringslinjer, to finansieringskilder, to klageordninger og flere dataløsninger. De siste 10–15 årene er betydelige ressurser blitt satt inn for å håndtere utfordringene som dette partnerskapet mellom stat og kommune skapte.

Bakgrunnen for å etablere «to Nav» var at Stortinget skulle forene to hensyn: Det mente både at sosialhjelpen skulle være en del av Nav, og at sosialhjelpen fortsatt skulle være et kommunalt ansvar. Men hva kan tale for at sosialhjelpen bør være kommunal?

Les mer.

Kilde: aftenposten.no

Relatert artikkel: