Hvis du er ansatt i en slik organisasjon, kan dette være et initiativ som gir stjerne i boka. Hvis du er leder i en slik organisasjon, bør du være ute etter mer enn den stjerna.

Fordi det kan være lett å himle med øynene av trendy begreper som tjenestedesign, klart språk og brukerreiser, skal vi akkurat her kalle det for det det er: Metoder for å tilpasse det vi leverer, til den eller dem som skal ha det. Og uansett hvor folkesky vi er, klarer vi ikke å tilpasse det vi leverer, uten å snakke med dem som skal ha det.

I Tromsø kommune leverer vi mange forskjellige tjenester til mange forskjellige mennesker. Vi leverer også informasjon om disse tjenestene, og om hva man må gjøre for å få dem. For å få vite mer om hvordan innbyggerne våre opplever oss og det vi byr på, kan vi se på prosessene deres som reiser.

En innbyggerreise er alt en innbygger skal igjennom når han eller hun har en oppgave å løse. Reisen starter når behovet oppstår, og den er over når oppgaven er løst. Dette skal du snart få vite mer om. Du skal også få vite mer om klart språk og tjenestedesign, som har vært våre viktigste våpen i kampen mot tungvinte, overkompliserte og forvirrende tekster og prosesser.

Last opp bruksanvisningen (16 mb)

Kilde: Tromsø kommune