Av Ragnhild Larsen Schei, Netlife

I mitt søk gjennom utallige artikler om GDPR, blir jeg ikke klok på ett eneste et av dem, og lurer fortsatt på — hva er det som egentlig er riktig her? Hver bedrift velger selv hvilken tilnærming de vil ha til GDPR, og hvilke føringer de styrer etter. Dette fører til ulik praksis. Konklusjonene jeg trekker i dette innlegget er et forsøk på å stresse litt ned på helgardering og den ulike praksisen for innhenting av samtykker og cookie-varsler.

Les mer.

Kilde: digi.no