Annenhver nordmann mottar i dag en velferdsstønad fra det offentlige minst en gang i løpet av året. 1 av 3 i arbeidsfør alder mottok ytelse fra NAV som erstatning for egen inntekt.

Garantiinntekten har som intensjon å imøtekomme økende bekymring for fremtidige innstramminger i velferdspolitikken, tillitskrisen i NAV etter EØS-skandalen, samt faren for et økende utenforskap og inntektsforskjeller. Dagens system krever store ressurser og er uoversiktlig. En garantiinntekt vil forenkle systemet og bidra til at mennesker som trenger det, vil få lettere tilgang til hjelp.

Notatet er skrevet av Hege Moen. Hun arbeider til daglig som veileder i NAV, men skriver notatet som privatperson.

Last ned og les notatet her.

Kilde: civita.no