Et barn hjelper et barn i rullestol
Illustrasjonsbilde.

Rådene skal komme med innspill, kommentarer og gi råd – og det er lovpålagt å ha et slikt kommunalt organ. 

Rådsmedlemmene har gjerne verdifull egenerfaring. I tillegg skal de ivareta mennesker med redusert funksjonsevnes' interesser i kommunale prosesser.

Les mer.

Kilde: Bufdir