"Testretningslinjer blir ikke fulgt opp tilstrekkelig, og det er vanskelig å finne informasjon om testenes psykometriske egenskaper."

Det er ordlyden i en ny rapport, som er bestilt av Psykologforeningen og publisert i januar-utgaven av Tidsskrift for Norsk psykologforening.

Les mer.

Kilde: psykologisk.no