Sammenhengen mellom regelverk og digitalisering er kanskje ikke så intuitiv. Er det virkelig nødvendig å ta hensyn til digitalisering når man lager regelverk? La meg forsøke å forklare kort. I fremtiden vil vi være færre i jobb per person som ikke er i jobb. Derfor må både offentlig og privat sektor finne måter å jobbe mer effektivt på. Med god digitalisering kan færre hoder og hender gjøre mer.

Les mer.

Kilde: digdir.no