Bakgrunnen for dette notatet er Difis kunnskapsgrunnlag utarbeidet i forbindelse med Forvaltningskonferansen 2019 der temaet var «Tillit under press?». Hovedbudskapet baseres på workshoper med eksterne miljøer som er gjennomført høsten 2019. Dette var forskere, folk fra tenketanker, toppledere og ledere, samt innovative tjenesteutviklere i offentlig sektor.

Les mer.

Kilde: Difi