I Hurdalsplattformen trekker den nye regjeringen frem at en av de viktigste satsingene fremover er en tillitsreform i offentlig sektor, men hva betyr dette i praksis?

Jeg har opprinnelig mine røtter fra Kragerø, og etter en trygg og aktiv oppvekst der tok utforskerlysten over og jeg valgte å flytte hjemmefra som 16-åring. Studentlivet i hovedstaden i kombinasjon med flere utenlandsopphold mettet ikke utforskerlysten, og jeg startet derfor som trainee hos IBM, før jeg flyttet til Helgelandskysten og fortsatte karrieren der. Helt siden min oppstart i arbeidslivet har mine nærmeste ledere sett et potensial i meg og gitt meg mer ansvar etter kort tid. Jeg ønsker å gi andre den samme muligheten til å ta lederposisjoner, og er opptatt av hvilke rollemodeller vi som ledere er for andre.

Les mer.

Kilde: brreg.no