- Norges befolkning er fremoverlente og ivrige brukere av ny teknologi, og de fleste har god nok digital kompetanse til å sende e-post, utføre banktjenester, handle og bestille tjenester på nett. Men når stadig flere servicefunksjoner skjer digitalt, øker risikoen for digitalt utenforskap. Nå inngår regjeringen og KS en ny samarbeidsavtale om Digihjelpen slik at enda flere kommuner kan etablere et lavterskeltilbud for opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter, sier digitaliseringsminister Nikolai Astrup.

Les mer.

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Relaterte artikler: