Digitaliseringsrådet har i sin erfaringsrapport for 2021, uttrykt bekymring for mangelen på fornyelse i offentlig sektor: «Vi må våge å tenke nytt, ta radikale grep og løse oppgaver på nye måter». De er skuffet over at rådene de gir om å lære av andre, ikke blir fulgt opp.

Bekymringen er reell. I følge Innovasjonsbarometeret for 2021 driver de færreste etatene med radikal innovasjon. De nøyer seg med å flikke på eksisterende prosesser (inkrementell innovasjon).

Rådet peker på styrings- og finansieringsmodellene som de største hindringene. Jeg mener etatskulturen og innovasjonsevnen er enda viktigere. Etatskultur må vokse frem i etatene selv, og innovasjonen må komme nedenfra og utenfra, og ikke ovenfra. Kulturendringer kan ikke skaffes, men må skapes.

Les mer.

Kilde: digi.no