Brønnøysundregistrene har nylig lansert sin nye registerplattform. Plattformen gjør det mulig å designe og utvikle nye tjenester raskt basert på gjenbruk og et generisk mønster for registerlignende tjenester. Dette ble sist demonstrert ved implementering av den nye kompensasjonsordningen for virksomheter som er rammet av koronatiltakene. Dette er et godt eksempel på hvor viktig det er for samfunnet at det offentlige kan etablere nye digitale tjenester på kort varsel. For mange virksomheter kan det, i verste fall, være kroken på døra hvis det trekker ut med koronastøtten.

Les mer.

Kilde: brreg.no