Fra Enhetsregisteret ble etablert i 1995 har vi sørget for å registrere grunndata om virksomheter, og gi virksomheter unike organisasjonsnummer – en entydig identifisering som gir mulighet til enkelt og effektivt å kunne utveksle informasjon. Brukerne fikk det enklere fordi de ikke måtte melde de samme opplysninger til flere. Det ble en stor forenkling både for det offentlige og for private virksomheter.

Les mer.

Kilde: brreg.no