I en artikkel av Mark Horoszowski til Harvard Business Review (2020) forteller han hvordan du kan lykkes med en mentor og at mennesker med en mentor presterer bedre. «Forskningen på effekten av å ha en mentor er ganske tydelig: Mennesker med mentorer presterer bedre, avanserer i sin karriere raskere, og opplever til og med mer jobbtilfredshet», skriver Horoszowski. Det kan også være givende for mentoren, og kunne bidra med egne erfaringer og inspirasjon, samtidig som det kan stimulere mentorens karriere og jobbsituasjon.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no