Tekst: Øyvind Fjeldstad, ansvarlig redaktør, velferd.no

Det hersker også stor grad av tillit mellom politikere og forvaltning, og mellom de ulike delene av forvaltningen. Granskingen av trygdeskandalen viser imidlertid at politikere og forvaltning ikke har gjort seg fortjent til den tilliten folk har vist dem. Granskingsrapporten som ble lagt fram 05.08, har den treffende tittelen «Blindsonen», og den viser hvor galt det kan gå når tilliten blir for stor.

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no