6 av 10 har hørt om universell utforming

60 prosent av de spurte i undersøkelsen hadde hørt om universell utforming. Av disse visste om lag halvparten hva universell utforming konkret innebærer, mens den andre halvparten var litt mer usikre. Andelen som kjenner til hva universell utforming innebærer, er høyest blant menn, personer i 30-årene, samt de med høyere universitets-/høyskoleutdanning.

Les mer