Pressemelding KMD

Innbyggerundersøkelsen gjøres annethvert år, og er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Undersøkelsen skal gi et bedre grunnlag for å vurdere utviklingen av offentlige tjenester på tvers av sektorer. Resultatene gir innsikt i folks oppfatninger av tjenester innenfor utdanning, kultur, helse, omsorg og samferdsel og flere andre områder.

Årets innbyggerundersøkelse viser at folk fortsatt er svært fornøyde med å bo i Norge og i egen kommune. Det er et stabilt funn over tid, men folk er litt mindre fornøyde i år sammenliknet med tidligere år. Vi ser også et lite fall på flere av områdene som er undersøkt.

− Selv om vi fortsatt har veldig høye skårer, ser vi at folk har litt dårligere tillit til både myndigheter, politikere og offentlige tjenester. Denne tilbakemeldingen tar jeg på alvor. Nå skal vi sette oss godt inn i undersøkelsen fra Difi, for å se hvordan vi kan gjøre offentlig sektor enda bedre, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Fornøyde med drikkevannet og trygghet i nærområdet

Folk er mest fornøyde med drikkevannskvaliteten, trygghet i nærområdet og nærhet til grunnskolen. I tillegg er inntrykket av veistandarden og kvaliteten på det offentlige tjenestetilbudet blant områdene som går mest frem fra forrige undersøkelse.

− Innbyggerundersøkelsen gir viktige tilbakemeldinger til oss politikere og ledere i offentlig sektor. Jeg er glad for å se at folk legger merke til regjeringens satsing på gode og trygge veier i hele landet. Undersøkelsen viser at innbyggerne blir stadig mer fornøyde med standarden på veiene, sier Mæland.

Mindre tillit til politikerne

Flere mener politikerne lytter mindre til innbyggerne, at det er for mye plunder og heft i møtet med det offentlige. Det kommer også tydelig frem at det offentlige må bli bedre til å ta innbyggerne med på råd i utviklingen av tjenester og tilbud. 

– Tilliten til myndighetene i Norge er fortsatt høy sammenliknet med mange andre land. Den høye tilliten har gjort det lettere å få til omstilling og endring her til lands. Vi ser at folk har mistet tilliten til politikerne og systemet i mange andre land. For å hindre at den samme polariseringen skjer i Norge, må vi som politikere blant sørge for et godt og saklig debattklima, sier Mæland.

Digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor går framover, men fortsatt svarer flere at de har problemer med å forstå informasjonen de får fra det offentlige og at det er vanskelig å bruke kommunenes nettbaserte tjenester.

Kilde: KMD