- Prisen Årets frivillighetskommune ble opprettet av KS og Frivillighet Norge i 2016. Formålet med prisen er å løfte frem kommuner og fylkeskommuner som arbeidet godt med frivillighetspolitikk. Nivået på søknadene var høyt i år og juryen fikk mange gode kandidater til vurdering, sa Lars Salvesen fra KS' hovedstyre under utdelingen.

Les mer.

Kilde: KS