Kommentarartikkel for digi.no: Arild Haraldsen

For to år siden inngikk KMD, KS og arbeidstakerorganisasjonene et utviklingsprosjekt kalt »Samarbeid om digital kompetanse». Formålet var å få bedre innsikt og forståelse for hvordan samarbeidsprosesser i kommunene kan gi nye og fremtidsrettede tjenester. Prosjektet ble avsluttet i forrige uke med et Erfaringsseminar.

Haraldsen mener det er 4 viktige læringspunkter fra dette prosjektet.

Les mer.

Kilde: digi.no