Stortinget har bestemt at 2022 blir frivillighetens år. Alle kommuner og fylkeskommuner oppfordres til å delta på markeringen av «Frivillighetens år 2022» som Frivillighet Norge har koordineringsansvaret for. Prosjektet har tre hovedmål:

  1. Øke deltakelsen
  2. Fjerne barrierer for deltakelse
  3. Synliggjøre frivillig sektors betydning

Les mer.

Kilde: ks.no