Faktaboka beskriver status og utviklingstrekk ved hjelp av indikatorer som viser sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse. Rapporten bygger på datamateriale som er samlet inn fra en rekke ulike dataleverandører. Faktaboka utgjør en viktig bærebjelke i det systematiske og kunnskapsbaserte forebyggende arbeidsmiljøarbeidet i Norge. Den gir både arbeidsmiljømyndighetene, partene i arbeidslivet og virksomhetene en pekepinn på hvilke kunnskapsbaserte prioriteringer de bør gjøre fremover. Den bygger på forskning, men genererer også nye forskningsspørsmål i takt med utviklingen i arbeidslivet.

Les mer.

Kilde: stami.no