Ifølge forskrifter og nasjonale strategier skal brukermedvirkning være en del av arbeidet med å forbedre, utvikle og sikre kvaliteten på tjenestetilbudet i kommunene. Brukerne har en lovfestet rett til å medvirke, og psykisk helse- og rustjenestene har plikt til å involvere.

Les mer.

Kilde: napha.no