Både Abelia og Digital Europe er positive til rammeverket, Data Governance Act.

- Det vil helt klart være en styrke for norske bedrifter å få tilgang på offentlige data fra hele Europa innen viktige områder. EU viser her at ambisjonene om felleseuropeiske databanker følges opp, og Data Governance Act legger en viktig grunnmur for dette arbeidet, sier Kjetil Thorvik Brun, leder teknologi og digitalisering i Abelia.

Les mer.

Kilde: abelia.no