Publisert på Brønnøysundregistrenes forenklingsblogg 20.12.19 av Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær Frivillighet Norge

«Folk som jobber frivillig skal ikke bruke mer tid enn det som er absolutt nødvendig, til kjedelig arbeid. Og dobbeltarbeid er det kjedeligste arbeidet av alt», sa statsråd Trine Skei Grande da hun i oktober stod for det offisielle slippet av det vi i frivillig sektor kaller integrasjonsløsningen.

Et viktig krav frivilligheten hadde da Frivillighetsregisteret ble opprettet i 2008, var nettopp at et system for å utveksle informasjon mellom organisasjonenes medlemsregistre og Brønnøysundregistrene måtte på plass. At integrasjonsmuligheten nå er her, betyr mye og den er et viktig ledd i forenklingsarbeidet i frivillig sektor. Løsningen vil gjøre det lettere for både sentral- og lokalledd i frivillige organisasjoner å sørge for oppdatert informasjon i både Enhets- og Frivillighetsregisteret. Den vil også gjøre det enklere for flere lokallag å få organisasjonsnumre og kunne motta grasrotmidler.

Les mer.

Kilde: Brønnøysundregistrene