– Regjeringen vil at BPA være et reelt verktøy for deltakelse og likestilling. Da må ordningen med BPA forbedres og videreutvikles, og vi må sikre et godt tilbud i hele landet. Jeg er glad for den grundige gjennomgangen utvalget har gjort på dette viktige feltet. Jeg vil takke utvalgsleder Marianne Skattum og utvalgsmedlemmene for arbeidet deres, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no